به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

اجرت المثل زن

18 فوریه

اجرت المثل زن

اول بدانیم که این موضوع ریشه های شرعی دارد به این معنی که زن مکلف به کار در منزل شوهر نیست و می تواند از این کار امتناع ورزد یا در ازای اجرت اقدام به انجام امور منزل نماید. پس اجرت المثل هزینه ای است که زن در ازای کارهایی که در طول ایام زناشویی در منزل شوهر انجام داده است مطالبه می کند. مثل آشپزی، به تمیز نگاه داشتن منزل نگهداری از اطفال و یا پذیرایی از مهمان ها یا شستن ظروف و لباس ها و …..