به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

وکالت کاری

19 فوریه

وکالت کاری

این نوع وکالت ها معمولا در مواردی به اشخاص دیگر اعطا میشود که اقدام برای اخذ سند یا اخذ پروانه احداث بنا یا پایان کا ر یا حضور در اداره ثبت جهت صورت جلسه تفکیکی و حضور در سایر ادارات لازم میابد.
به عبارت دیگر هدف اعطا اینگونه وکالت ها پیگیری امور مربوطه به ملک و بنا از مراجع زیربط است بدوا آنکه قصد انتقال مالکیت و اخذ وجه و… در نظر گرفته شده باشد .