به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

دسته: گوناگون

21 فوریه

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای….

21 فوریه

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود……

19 فوریه

وکالت کاری

این نوع وکالت ها معمولا در مواردی به اشخاص دیگر اعطا میشود که…