به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

دسته: دارایی

18 فوریه

اجرت المثل زن

اول بدانیم که این موضوع ریشه های شرعی دارد به این معنی که زن مکلف به کار در منزل شوهر نیست