به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

برچسب: وصیت تملیکی

21 فوریه

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود……